استعلام بهای خدمات امدادی

خدمات و سرویس های امدادی هزینه اجرت X-TRAIL هزینه اجرت جوک اسکای پک و پلاتینیوم هزینه اجرت جوک اسپرت
سرویس 12000 کیلومتر 2,400,000 2,300,000 2,300,000
سرویس 26000 کیلومتر 2,400,000 2,300,000 2,300,000
سرویس 40000 کیلومتر 2,400,000 2,300,000 2,300,000
سرویس 54000 کیلومتر 2,400,000 2,300,000 2,300,000
سرویس 68000 کیلومتر 2,400,000 2,300,000 2,300,000
سرویس 82000 کیلومتر 2,400,000 2,300,000 2,300,000
سرویس 96000 کیلومتر 2,400,000 2,300,000 2,300,000
سرویس 110000 کیلومتر 2,400,000 2,300,000 2,300,000
سرویس دوره ای 138000 کیلومتر 2,400,000 2,300,000 2,300,000
سرویس 124000کیلومتر بدون تعویض روغن ترمز 2,400,000 2,300,000 2,300,000
سرویس دوره ای 166000 کیلومتر 2,400,000 2,300,000 2,300,000
سرویس دوره ای 180000 کیلومتر 2,400,000 2,300,000 2,300,000
سرویس دوره ای 208000 کیلومتر 2,400,000 2,300,000 2,300,000
سرویس دوره ای 236000 کیلومتر 2,400,000 2,300,000 2,300,000
سرویس دوره ای 243000 کیلومتر 2,400,000 2,300,000 2,300,000
تعویض روغن و فیلتر روغن موتور 1,800,000 1,725,000 1,725,000
باز و بست یا تعویض فیلتر هوای کابین 1,854,950 1,680,150 1,680,150
باز وبست یا تعویض فیلتر هوای موتور 480,000 460,000 460,000
تعویض مجموعه لنت جلو(دو سمت) 1,440,000 1,380,000 1,380,000
بازو بست/تعویض باطری خودرو 960,000 960,000 960,000
تعویض مجموعه لنت عقب (دو سمت) 1,440,000 1,380,000 1,380,000
باز و بست / تعویض پمپ بنزین برقی 3,000,000 1,610,000 1,610,000
تعویض تیغه های برف پاک کن جلو 480,000 460,000 460,000
تعویض تیغه های برف پاک کن عقب 480,000 460,000 460,000
رفع عیب سیم کشی بوق 960,000 460,000 460,000
بازو بست / تعویض بوق (همه) 1,800,000 1,150,000 1,150,000
بازوبست / تعویض تسمه دینام 1,440,000 750,000 750,000
تنظیم پدال ترمز 480,000 460,000 460,000
بازدید سطح لنت ترمز/دیسک چرخ جلو (دو طرف) 1,440,000 1,380,000 1,380,000
جابجا نمودن چرخ (زاپاس) 480,000 460,000 460,000
کدیابی سیستم های الکترونیکی با دستگاه دیاگ 1,200,000 1,150,000 1,150,000
بازکردن درب خودرو با ابزار مخصوص 2,000,000 2,000,000 2,000,000
تعویض/تعریف کلید هوشمند ایموبلایزر 1,920,000 1,840,000 1,840,000
تنظیم باد 480,000 460,000 460,000
تعویض باطری ریموت 480,000 460,000 460,000
هزینه ایاب ذهاب امداد 400,000 400,000 400,000
ایاب وذهاب سرویس در محل 1,000,000 1,000,000 1,000,000
باز کردن درب خودرو با ابزار مخصوص فاقد زمان نفر بر دقیقه فاقد زمان نفر بر دقیقه فاقد زمان نفر بر دقیقه

خودروها

خدمات مشتریان

دسترسی سریع

درباره ما

اطلاعات تماس

شبکه های اجتماعی