لیست قیمت و شرایط فروش

 

 

اطلاعیه

شركت جهان نوين آريا (نماينده رسمي فروش و خدمات پس از فروش نيسان در ايران)، در راستاي تعهد به مشتريان و جلب اعتماد و رضايت آنها همچون هميشه، با توجه به اخبار اخير، خود را متعهد مي داند در صورت كاهش تعرفه گمركي و عودت مابه التفاوت تعرفه پرداختي از سوي دولت و سازمانهاي ذيربط، نسبت به پرداخت مابه التفاوت به مشتريان محترم اقدام نمايد.

بخشنامه شرایط فروش نقدی نیسان ایکس تریل تحویل 5 روزه و 30 روزه
تیپ ایکس-تریل
X-TRAIL
مدل 2017
مشخصات

حجم موتور:     2488 سی‌سی
حداکثر قدرت موتور: 171/ 6000 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC (تیپ ترونیک)
مصرف سوخت ترکیبی:    8/3 لیتر

نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو ویدئوی مشخصات ایکس تریل

قیمت قطعی خودرو

289,000,000

موعد تحویل 5 روزه 30 روزه (با امکان صلح)
پرداخت اول در زمان ثبت نام 289,000,000 144,500,000
پرداخت دوم بعد از ارسال دعوتنامه ----- 144,500,000
هدیه ویژه هدیه ویژه : سرویس اولیه و ادواری رایگان در خدمات پس از فروش تا 20 هزار کیلومتر یا 18 ماه ( هر کدام زودتر برسد. )
بخشنامه شرایط فروش اقساطی نیسان ایکس تریل تحویل 5 روزه و 30 روزه
بخشنامه شرایط فروش نقدی نیسان ایکس تریل تحویل 5 روزه و 30 روزه 
تیپ مدل مشخصات قیمت قطعی خودرو (تومان) موعد تحویل پرداخت اول

(در زمان ثبت نام)

پرداخت دوم

(بعد از ارسال دعوتنامه)

روش پرداخت
ایکس-تریل
X-TRAIL
2017

حجم موتور:     2488 سی‌سی
حداکثر قدرت موتور: 171/ 6000 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC (تیپ ترونیک)
مصرف سوخت ترکیبی:    8/3 لیتر

نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو ویدئوی مشخصات ایکس تریل

289,000,000

5 روزه

289,000,000

----- -----

30 روزه

(با امکان صلح)

144,500,000

144,500,000

-----
هدیه ویژه : سرویس اولیه و ادواری رایگان در خدمات پس از فروش تا 20 هزار کیلومتر یا 18 ماه

( هر کدام زودتر برسد. )

بخشنامه شرایط فروش اقساطی نیسان ایکس تریل تحویل 5 روزه و 30 روزه
تیپ مدل مشخصات قیمت قطعی خودرو(تومان) موعد تحویل

پرداخت اول (در زمان ثبت نام)

پرداخت دوم (بعد از ارسال (دعوتنامه

میزان تسهیلات

دوره

بازپرداخت

 تسهیلات 

نرخ تسهیلات مبلغ قسط ماهیانه روش پرداخت
ایکس-تریل
X-TRAIL
2017

حجم موتور:     2488 سی‌سی
حداکثر قدرت موتور: 171/ 6000 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC (تیپ ترونیک)
مصرف سوخت ترکیبی:    8/3 لیتر

نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو ویدئوی مشخصات ایکس تریل

289,000,000

5 روزه

189,000,000

-----

100,000,000

4 ماهه

بدون بهره 25,000,000 4 چک 1 ماهه
2 چک 2 ماهه
چک اول 45 روزه
هدیه ویژه : سرویس اولیه و ادواری رایگان در خدمات پس از فروش تا 20 هزار کیلومتر یا 18 ماه

( هر کدام زودتر برسد. )

289,000,000

5 روزه

189,000,000

-----

100,000,000

12 ماهه 18% 9,168,000 12چک 1 ماهه
6 چک 2 ماهه
چک اول 45 روزه
هدیه ویژه : سرویس اولیه و ادواری رایگان در خدمات پس از فروش تا 20 هزار کیلومتر یا 18 ماه

( هر کدام زودتر برسد. )

289,000,000

30 روزه

(با امکان صلح)

94,500,000

94,500,000

100,000,000

12 ماهه

18% 9,168,000 12چک 1 ماهه

6 چک 2 ماهه

چک اول 45 روزه

هدیه ویژه : سرویس اولیه و ادواری رایگان در خدمات پس از فروش تا 20 هزار کیلومتر یا 18 ماه

( هر کدام زودتر برسد. )

بخشنامه شرایط فروش نقدی نیسان جوک تحویل 5 و 30 روزه
جوک اسپرت 2017 - JUKE SPORT
تیپ  اسپرت
SPORT
مدل 2017
مشخصات حجم موتور: ۱۶۱۸ سی‌سی مجهز به توربو شارژر
حداکثر قدرت موتور:  5600/190 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC
مصرف سوخت ترکیبی:    6/5 لیتر
نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو
موعد تحویل 5 روزه 30 روزه (با امکان صلح)
قیمت خودرو 230,000,000 230,000,000
پرداخت اول(در زمان ثبت نام) 230,000,000 115,000,000
پرداخت دوم(بعد از ارسال دعوتنامه) ----- 115,000,000
هدیه ویژه هدیه ویژه : سرویس اولیه و ادواری رایگان در خدمات پس از فروش تا 20 هزار کیلومتر یا 18 ماه (هرکدام زودتر فرا برسد. )
  جوک پلاتینیوم 2017- JUKE PLATINUM
تیپ پلاتینیوم
PLATINUM
مدل 2017
مشخصات حجم موتور:     1598 سی‌سی
حداکثر قدرت موتور:   117/ 6000 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC
مصرف سوخت ترکیبی: ۶ لیتر
نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو
موعد تحویل 5 روزه 30 روزه (با امکان صلح)
قیمت خودرو 184,000,000 184,000,000
پرداخت اول(در زمان ثبت نام) 184,000,000 92,000,000
پرداخت دوم(بعد از ارسال دعوتنامه) ----- 92,000,000
هدیه ویژه هدیه ویژه : سرویس اولیه و ادواری رایگان در خدمات پس از فروش تا 20 هزار کیلومتر یا 18 ماه (هرکدام زودتر فرا برسد. )
جوک اسکای پک 2017- JUKE SKYPACK
تیپ اسکای پک
SKYPACK
مدل 2017
مشخصات حجم موتور:      1598 سی‌سی
حداکثر قدرت موتور:   117/ 6000 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC
مصرف سوخت ترکیبی:    ۶ لیتر
نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو
موعد تحویل 5 روزه 30 روزه (با امکان صلح)
قیمت خودرو 172,000,000 172,000,000
پرداخت اول(در زمان ثبت نام) 172,000,000 86,000,000
پرداخت دوم(بعد از ارسال دعوتنامه) ----- 86,000,000
هدیه ویژه هدیه ویژه : سرویس اولیه و ادواری رایگان در خدمات پس از فروش تا 20 هزار کیلومتر یا 18 ماه (هرکدام زودتر فرا برسد. )
بخشنامه شرایط فروش اقساطی نیسان جوک تحویل 5 و 30 روزه
بخشنامه شرایط فروش نقدی نیسان جوک تحویل 5 و 30 روزه
تیپ مدل مشخصات موعد تحویل خودرو قیمت قطعی خودرو پرداخت اول ( در زمان ثبت نام ) پرداخت دوم ( بعد از ارسال دعوتنامه)
اسپرت
SPORT
2017

حجم موتور: ۱۶۱۸ سی‌سی مجهز به توربو شارژر
حداکثر قدرت موتور:  5600/190 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC
مصرف سوخت ترکیبی:    6/5 لیتر
نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو

5 روزه 230,000,000 ----- -----
30 روزه (با امکان صلح) 230,000,000 115,000,000 115,000,000

هدیه ویژه : سرویس اولیه و ادواری رایگان در خدمات پس از فروش تا 20 هزار کیلومتر یا 18 ماه

( هر کدام زودتر فرا برسد. )

پلاتینیوم
PLATINUM
2017

حجم موتور:     1598 سی‌سی
حداکثر قدرت موتور:   117/ 6000 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC
مصرف سوخت ترکیبی: ۶ لیتر
نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو

5 روزه 184,000,000 ----- -----
30 روزه (با امکان صلح) 184,000,000 92,000,000 92,000,000

هدیه ویژه : سرویس اولیه و ادواری رایگان در خدمات پس از فروش تا 20 هزار کیلومتر یا 18 ماه

( هر کدام زودتر فرا برسد. )

اسکای پک
SKYPACK
2017

حجم موتور:      1598 سی‌سی
حداکثر قدرت موتور:   117/ 6000 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC
مصرف سوخت ترکیبی:    ۶ لیتر
نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو

5 روزه 172,000,000 ----- -----
30 روزه (با امکان صلح) 172,000,000 86,000,000 86,000,000

هدیه ویژه : سرویس اولیه و ادواری رایگان در خدمات پس از فروش تا 20 هزار کیلومتر یا 18 ماه

( هر کدام زودتر فرا برسد. )

بخشنامه شرایط فروش اقساطی نیسان جوک تحویل 5 و 30 روزه
تیپ مدل مشخصات موعد تحویل قیمت قطعی خودرو (تومان) پرداخت اول (در زمان ثبت نام) پرداخت دوم (بعد از ارسال دعوتنامه) میزان تسهیلات دوره بازپرداخت تسهیلات  نرخ تسهیلات مبلغ قسط ماهیانه روش پرداخت
اسپرت
SPORT
2017

حجم موتور:     ۱۶۱۸ سی‌سی مجهز به توربو شارژر
حداکثر قدرت موتور:  5600/190 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC
مصرف سوخت ترکیبی:    6/5 لیتر
نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو

 

5 روزه 230,000,000 115,000,000 ----- 115,000,000 6 ماهه بدون بهره 19,167,000 6 چک 1 ماهه
3 چک 2 ماهه
چک اول 45 روزه
هدیه ویژه : سرویس اولیه و ادواری رایگان در خدمات پس از فروش تا 20 هزار کیلومتر یا 18 ماه

( هر کدام زودتر فرا برسد.)

5 روزه 115,000,000 ----- 115,000,000 12 ماهه 15% 10,380,000 12 چک 1 ماهه
6 چک 2 ماهه
چک اول 45 روزه
هدیه ویژه : سرویس اولیه و ادواری رایگان در خدمات پس از فروش تا 20 هزار کیلومتر یا 18 ماه

( هر کدام زودتر فرا برسد.)

30 روزه 58,000,000 57,000,000 115,000,000 12 ماهه 15% 10,380,000 12 چک 1 ماهه
6 چک 2 ماهه
چک اول 45 روزه
هدیه ویژه : سرویس اولیه و ادواری رایگان در خدمات پس از فروش تا 20 هزار کیلومتر یا 18 ماه

( هر کدام زودتر فرا برسد.)

پلاتینیوم
PLATINUM
2017

حجم موتور:     1598 سی‌سی
حداکثر قدرت موتور:   117/ 6000 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC
مصرف سوخت ترکیبی: ۶ لیتر
نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو

5 روزه 184,000,000 104,000,000 ----- 80,000,000 6 ماهه بدون بهره 13,334,000 6 چک 1 ماهه
3 چک 2 ماهه
چک اول 45 روزه
هدیه ویژه : سرویس اولیه و ادواری رایگان در خدمات پس از فروش تا 20 هزار کیلومتر یا 18 ماه

( هر کدام زودتر فرا برسد.)

5 روزه 104,000,000 ----- 80,000,000 12 ماهه 15% 7,221,000 12 چک 1 ماهه
6 چک 2 ماهه
چک اول 45 روزه
هدیه ویژه : سرویس اولیه و ادواری رایگان در خدمات پس از فروش تا 20 هزار کیلومتر یا 18 ماه

( هر کدام زودتر فرا برسد.)

30 روزه

(با امکان صلح)

52,000,000 52,000,000 80,000,000 12 ماهه 15% 7,221,000 12 چک 1 ماهه
6 چک 2 ماهه
چک اول 45 روزه
هدیه ویژه : سرویس اولیه و ادواری رایگان در خدمات پس از فروش تا 20 هزار کیلومتر یا 18 ماه

( هر کدام زودتر فرا برسد.)

اسکای پک
SKYPACK
2017

حجم موتور:      1598 سی‌سی
حداکثر قدرت موتور:   117/ 6000 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC
مصرف سوخت ترکیبی:    ۶ لیتر
نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو

5 روزه  172,000,000 92,000,000 ----- 80,000,000 6 ماهه بدون بهره 13,334,000 6 چک 1 ماهه
3 چک 2 ماهه
چک اول 45 روزه
هدیه ویژه : سرویس اولیه و ادواری رایگان در خدمات پس از فروش تا 20 هزار کیلومتر یا 18 ماه

( هر کدام زودتر فرا برسد.)

5 روزه  92,000,000 ----- 80,000,000 12 ماهه 15% 7,221,000 12 چک 1 ماهه
6 چک 2 ماهه
چک اول 45 روزه
هدیه ویژه : سرویس اولیه و ادواری رایگان در خدمات پس از فروش تا 20 هزار کیلومتر یا 18 ماه

( هر کدام زودتر فرا برسد.)

30 روزه 

(با امکان صلح)

46,000,000 46,000,000 80,000,000 12 ماهه 15% 7,221,000 12 چک 1 ماهه
6 چک 2 ماهه
چک اول 45 روزه
هدیه ویژه : سرویس اولیه و ادواری رایگان در خدمات پس از فروش تا 20 هزار کیلومتر یا 18 ماه

( هر کدام زودتر فرا برسد.)

تلگرام نیسان