لیست قیمت و شرایط فروش

 

 

فروش نقدی (تحویل 5 روز) - ایکس تریل

تیپ

ایکس-تریل
X-TRAIL

مدل

2017

مشخصات

حجم موتور:     2488 سی‌سی
حداکثر قدرت موتور: 171/ 6000 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC (تیپ ترونیک)
مصرف سوخت ترکیبی:    8/3 لیتر

نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو ویدئوی مشخصات ایکس تریل

قیمت قطعی خودرو (تومان)

258,000,000
پرداخت در زمان ثبت نام 258,000,000
هدیه ویژه

 -------

فروش اقساطی (تحویل 5 روز) - ایکس تریل
فروش نقدی (تحویل 30 روز) - ایکس تریل
فروش اقساطی (تحویل 30 روز) - ایکس تریل
فروش نقدی (تحویل 5 روز)
تیپ مدل مشخصات قیمت قطعی خودرو (تومان) پرداخت در زمان ثبت نام هدیه ویژه
ایکس-تریل
X-TRAIL
2017

حجم موتور:     2488 سی‌سی
حداکثر قدرت موتور: 171/ 6000 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC (تیپ ترونیک)
مصرف سوخت ترکیبی:    8/3 لیتر

نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو ویدئوی مشخصات ایکس تریل

 

258,000,000

258,000,000

 

 -------

فروش اقساطی (تحویل 5 روز)

تیپ

مدل

مشخصات

قیمت قطعی خودرو(تومان)

پرداخت در زمان ثبت نام

میزان تسهیلات

نرخ تسهیلات دوره بازپرداخت مبلغ قسط ماهیانه هدیه ویژه

ایکس-تریل
X-TRAIL

 2017

حجم موتور:     2488 سی‌سی
حداکثر قدرت موتور: 171/ 6000 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC (تیپ ترونیک)
مصرف سوخت ترکیبی:    8/3 لیتر

نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو ویدئوی مشخصات ایکس تریل

258,000,000

158,000,000

100,000,000

12 ماهه با نرخ 15%

9,026,000

 -------

فروش نقدی (تحویل 30 روز)
تیپ مدل مشخصات قیمت قطعی خودرو (تومان) پرداخت اول
(در زمان ثبت نام)
پرداخت دوم
(30 روز پس از ثبت نام)
هدیه ویژه
ایکس-تریل
X-TRAIL
2017

حجم موتور:     2488 سی‌سی
حداکثر قدرت موتور: 171/ 6000 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC (تیپ ترونیک)
مصرف سوخت ترکیبی:    8/3 لیتر

نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو ویدئوی مشخصات ایکس تریل

 

258,000,000

129,000,000

129,000,000

 -------

فروش اقساطی (تحویل 30 روز)
تیپ مدل مشخصات قیمت قطعی خودرو(تومان) پرداخت در زمان ثبت نام پرداخت دوم
(30 روز پس از ثبت نام)
میزان تسهیلات نرخ تسهیلات دوره بازپرداخت مبلغ قسط ماهیانه هدیه ویژه
ایکس-تریل
X-TRAIL
2017

حجم موتور:     2488 سی‌سی
حداکثر قدرت موتور: 171/ 6000 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC (تیپ ترونیک)
مصرف سوخت ترکیبی:    8/3 لیتر

نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو ویدئوی مشخصات ایکس تریل

258,000,000 79,000,000 79,000,000 100,000,000 12 ماهه با نرخ 15% 9,026,000

 -------

فروش نقدی (تحویل 5 روز) - جوک
اسپرت - SPORT
تیپ اسپرت
SPORT
مدل 2017
مشخصات

حجم موتور: ۱۶۱۸ سی‌سی مجهز به توربو شارژر
حداکثر قدرت موتور:  5600/190 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC
مصرف سوخت ترکیبی:    6/5 لیتر
نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو

قیمت قطعی خودرو (تومان) 193,000,000
پرداخت در زمان ثبت نام 193,000,000
هدیه ویژه

 -------

پلاتینیوم - PLATINUM
تیپ پلاتینیوم
PLATINUM
مدل 2017
مشخصات

حجم موتور:     1598 سی‌سی
حداکثر قدرت موتور:   117/ 6000 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC
مصرف سوخت ترکیبی: ۶ لیتر
نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو

قیمت قطعی خودرو (تومان) 157,000,000
پرداخت در زمان ثبت نام 157,000,000
هدیه ویژه

 -------

اسکای پک - SKYPACK
تیپ اسکای پک
SKYPACK
مدل 2017
مشخصات

حجم موتور:      1598 سی‌سی
حداکثر قدرت موتور:   117/ 6000 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC
مصرف سوخت ترکیبی:    ۶ لیتر
نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو

قیمت قطعی خودرو (تومان) 144,000,000
پرداخت در زمان ثبت نام 144,000,000
هدیه ویژه

 -------

فروش نقدی (تحویل 30 روز) - جوک
فروش نقدی (تحویل 5 روز)
تیپ مدل مشخصات قیمت قطعی خودرو (تومان) پرداخت در زمان ثبت نام هدیه ویژه
اسپرت
SPORT
2017

حجم موتور: ۱۶۱۸ سی‌سی مجهز به توربو شارژر
حداکثر قدرت موتور:  5600/190 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC
مصرف سوخت ترکیبی:    6/5 لیتر
نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو

193,000,000 193,000,000

 -------

پلاتینیوم
PLATINUM
2017

حجم موتور:     1598 سی‌سی
حداکثر قدرت موتور:   117/ 6000 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC
مصرف سوخت ترکیبی: ۶ لیتر
نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو

157,000,000 157,000,000

 -------

اسکای پک
SKYPACK
2017

حجم موتور:      1598 سی‌سی
حداکثر قدرت موتور:   117/ 6000 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC
مصرف سوخت ترکیبی:    ۶ لیتر
نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو

144,000,000 144,000,000

 -------

فروش نقدی (تحویل 30 روز)
تیپ مدل مشخصات قیمت (تومان) پرداخت اول (در زمان ثبت نام) پرداخت دوم (چک با سررسید 30 روزه) هدیه ویژه
اسپرت
SPORT
2017

حجم موتور: ۱۶۱۸ سی‌سی مجهز به توربو شارژر
حداکثر قدرت موتور:  5600/190 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC
مصرف سوخت ترکیبی:    6/5 لیتر
نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو

193,000,000 98,000,000 95,000,000

 -------

پلاتینیوم
PLATINUM
2017

حجم موتور:     1598 سی‌سی
حداکثر قدرت موتور:   117/ 6000 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC
مصرف سوخت ترکیبی: ۶ لیتر
نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو

157,000,000 82,000,000 75,000,000

 -------

اسکای پک
SKYPACK
2017

حجم موتور:      1598 سی‌سی
حداکثر قدرت موتور:   117/ 6000 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC
مصرف سوخت ترکیبی:    ۶ لیتر
نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو

144,000,000 72,000,000 72,000,000

 -------