لیست قیمت و شرایط فروش

 

 

بخشنامه شرایط فروش نقدی نیسان ایکس تریل تحویل 10 روزه و 30 روزه
تیپ ایکس-تریل
X-TRAIL
مدل 2017
مشخصات

حجم موتور:     2488 سی‌سی
حداکثر قدرت موتور: 171/ 6000 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC (تیپ ترونیک)
مصرف سوخت ترکیبی:    8/3 لیتر

نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو ویدئوی مشخصات ایکس تریل

قیمت قطعی خودرو

280,000,000

موعد تحویل 10 روزه 30 روزه
پرداخت اول در زمان ثبت نام 280,000,000 140,000,000
پرداخت دوم بعد از ارسال دعوتنامه ----- 140,000,000
هدیه ویژه هدیه ویژه : سرویس اولیه و ادواری رایگان در خدمات پس از فروش تا 20 هزار کیلومتر یا 18 ماه ( هر کدام زودتر برسد. )
بخشنامه شرایط فروش اقساطی نیسان ایکس تریل تحویل 10 روزه و 30 روزه
بخشنامه شرایط فروش نقدی نیسان ایکس تریل تحویل 10 روزه و 30 روزه 
تیپ مدل مشخصات قیمت قطعی خودرو (تومان) موعد تحویل پرداخت اول

(در زمان ثبت نام)

پرداخت دوم

(بعد از ارسال دعوتنامه)

ایکس-تریل
X-TRAIL
2017

حجم موتور:     2488 سی‌سی
حداکثر قدرت موتور: 171/ 6000 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC (تیپ ترونیک)
مصرف سوخت ترکیبی:    8/3 لیتر

نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو ویدئوی مشخصات ایکس تریل

280,000,000

10 روزه

280,000,000

-----
30 روزه

140,000,000

140,000,000

هدیه ویژه : سرویس اولیه و ادواری رایگان در خدمات پس از فروش تا 20 هزار کیلومتر یا 18 ماه

( هر کدام زودتر برسد. )

بخشنامه شرایط فروش اقساطی نیسان ایکس تریل تحویل 10 روزه و 30 روزه
تیپ مدل مشخصات قیمت قطعی خودرو(تومان) موعد تحویل

پرداخت اول (در زمان ثبت نام)

پرداخت دوم (بعد از ارسال (دعوتنامه

میزان تسهیلات

دوره بازپرداخت تسهیلات  نرخ تسهیلات مبلغ قسط ماهیانه
ایکس-تریل
X-TRAIL
2017

حجم موتور:     2488 سی‌سی
حداکثر قدرت موتور: 171/ 6000 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC (تیپ ترونیک)
مصرف سوخت ترکیبی:    8/3 لیتر

نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو ویدئوی مشخصات ایکس تریل

280,000,000

10 روزه

180,000,000

-----

100,000,000

12 ماهه

15% 9,026,000
30 روزه

90,000,000

90,000,000

100,000,000

12 ماهه 15% 9,026,000

هدیه ویژه : سرویس اولیه و ادواری رایگان در خدمات پس از فروش تا 20 هزار کیلومتر یا 18 ماه

( هر کدام زودتر برسد. )

بخشنامه شرایط فروش نقدی نیسان جوک اسپرت تحویل 10 روزه و 30 روزه
اسپرت - SPORT
تیپ  اسپرت
SPORT
مدل 2017
مشخصات حجم موتور: ۱۶۱۸ سی‌سی مجهز به توربو شارژر
حداکثر قدرت موتور:  5600/190 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC
مصرف سوخت ترکیبی:    6/5 لیتر
نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو
موعد تحویل 10 روزه 30 روزه
قیمت خودرو 230,000,000 230,000,000
پرداخت اول(در زمان ثبت نام) 230,000,000 115,000,000
پرداخت دوم(بعد از ارسال دعوتنامه) ----- 115,000,000
هدیه ویژه هدیه ویژه : سرویس اولیه و ادواری رایگان در خدمات پس از فروش تا 20 هزار کیلومتر یا 18 ماه (هرکدام زودتر فرا برسد. )
بخشنامه شرایط فروش اقساطی نیسان جوک تحویل 10 روزه و 30 روزه
بخشنامه شرایط فروش نقدی نیسان جوک اسپرت تحویل 10 روزه و 30 روزه
تیپ مدل مشخصات موعد تحویل خودرو قیمت قطعی خودرو پرداخت اول ( در زمان ثبت نام ) پرداخت دوم ( بعد از ارسال دعوتنامه)
اسپرت
SPORT
2017

حجم موتور: ۱۶۱۸ سی‌سی مجهز به توربو شارژر
حداکثر قدرت موتور:  5600/190 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC
مصرف سوخت ترکیبی:    6/5 لیتر
نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو

10 روزه 230,000,000 ----- -----
30 روزه 230,000,000 115,000,000 115,000,000

هدیه ویژه : سرویس اولیه و ادواری رایگان در خدمات پس از فروش تا 20 هزار کیلومتر یا 18 ماه

( هر کدام زودتر فرا برسد. )

بخشنامه شرایط فروش اقساطی نیسان جوک تحویل 10 روزه و 30 روزه
تیپ مدل مشخصات موعد تحویل قیمت قطعی خودرو (تومان) پرداخت اول (در زمان ثبت نام) پرداخت دوم (بعد از ارسال دعوتنامه) میزان تسهیلات دوره بازپرداخت تسهیلات  نرخ تسهیلات مبلغ قسط ماهیانه
اسپرت
SPORT
2017

حجم موتور:     ۱۶۱۸ سی‌سی مجهز به توربو شارژر
حداکثر قدرت موتور:  5600/190 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC
مصرف سوخت ترکیبی:    6/5 لیتر
نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو

 

10روزه 230,000,000 115,000,000 ----- 115,000,000 12 ماهه 15% 10,380,000

هدیه ویژه : سرویس اولیه و ادواری رایگان در خدمات پس از فروش تا 20 هزار کیلومتر یا 18 ماه

( هر کدام زودتر فرا برسد.)

30روزه 58,000,000 57,000,000 115,000,000 12 ماهه 15% 10,380,000

هدیه ویژه : سرویس اولیه و ادواری رایگان در خدمات پس از فروش تا 20 هزار کیلومتر یا 18 ماه

( هر کدام زودتر فرا برسد.)

پلاتینیوم
PLATINUM
2017

حجم موتور:     1598 سی‌سی
حداکثر قدرت موتور:   117/ 6000 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC
مصرف سوخت ترکیبی: ۶ لیتر
نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو

30روزه 179,000,000 50,000,000 59,000,000 70,000,000 12 ماهه 15% 6,319,000

هدیه ویژه : سرویس اولیه و ادواری رایگان در خدمات پس از فروش تا 20 هزار کیلومتر یا 18 ماه

( هر کدام زودتر فرا برسد.)

اسکای پک
SKYPACK
2017

حجم موتور:      1598 سی‌سی
حداکثر قدرت موتور:   117/ 6000 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC
مصرف سوخت ترکیبی:    ۶ لیتر
نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو

30روزه 168,000,000 48,000,000 50,000,000 70,000,000 12 ماهه 15% 6,319,000

هدیه ویژه : سرویس اولیه و ادواری رایگان در خدمات پس از فروش تا 20 هزار کیلومتر یا 18 ماه

( هر کدام زودتر فرا برسد.)