لیست قیمت و شرایط فروش

 

 

فروش نقدی (تحویل 5 روز) - ایکس تریل

تیپ

ایکس-تریل
X-TRAIL

مدل

2017

مشخصات

حجم موتور:     2488 سی‌سی
حداکثر قدرت موتور: 171/ 6000 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC (تیپ ترونیک)
مصرف سوخت ترکیبی:    8/3 لیتر

نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو ویدئوی مشخصات ایکس تریل

قیمت قطعی خودرو (تومان)

254,000,000
پرداخت در زمان ثبت نام 254,000,000
تخفیف ویژه

gift box 50

بیمه بدنه رایگان

+

gift iphone 50

iPhone 8 - 256G

+

ضیافت مجلل برای 5 نفر

فروش اقساطی (تحویل 5 روز) - ایکس تریل
فروش نقدی (تحویل 30 روز) - ایکس تریل
فروش اقساطی (تحویل 30 روز) - ایکس تریل
فروش نقدی (تحویل 5 روز)
تیپ مدل مشخصات قیمت قطعی خودرو (تومان) پرداخت در زمان ثبت نام تخفیف ویژه
ایکس-تریل
X-TRAIL
2017

حجم موتور:     2488 سی‌سی
حداکثر قدرت موتور: 171/ 6000 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC (تیپ ترونیک)
مصرف سوخت ترکیبی:    8/3 لیتر

نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو ویدئوی مشخصات ایکس تریل

 

254,000,000

254,000,000

gift box 50

بیمه بدنه رایگان

+

gift iphone 50

iPhone 8 - 256G

+

ضیافت مجلل برای 5 نفر

فروش اقساطی (تحویل 5 روز)

تیپ

مدل

مشخصات

قیمت قطعی خودرو(تومان)

پرداخت در زمان ثبت نام

میزان تسهیلات

نرخ تسهیلات دوره بازپرداخت مبلغ قسط ماهیانه هدیه ویژه

ایکس-تریل
X-TRAIL

 2017

حجم موتور:     2488 سی‌سی
حداکثر قدرت موتور: 171/ 6000 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC (تیپ ترونیک)
مصرف سوخت ترکیبی:    8/3 لیتر

نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو ویدئوی مشخصات ایکس تریل

254,000,000

154,000,000

100,000,000

5 ماهه بدون سود

20,000,000

gift box 50بیمه بدنه رایگان

+

ضیافت مجلل برای 5 نفر

134,000,000 120,000,000 12 ماهه با نرخ 15% 10,830,000
فروش نقدی (تحویل 30 روز)
تیپ مدل مشخصات قیمت قطعی خودرو (تومان) پرداخت اول
(در زمان ثبت نام)
پرداخت دوم
(30 روز پس از ثبت نام)
تخفیف ویژه
ایکس-تریل
X-TRAIL
2017

حجم موتور:     2488 سی‌سی
حداکثر قدرت موتور: 171/ 6000 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC (تیپ ترونیک)
مصرف سوخت ترکیبی:    8/3 لیتر

نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو ویدئوی مشخصات ایکس تریل

 

254,000,000

127,000,000

127,000,000

gift box 50

بیمه بدنه رایگان

+

gift iphone 50

iPhone 8 - 256G

+

ضیافت مجلل برای 5 نفر

فروش اقساطی (تحویل 30 روز)
تیپ مدل مشخصات قیمت قطعی خودرو(تومان) پرداخت در زمان ثبت نام پرداخت دوم
(30 روز پس از ثبت نام)
میزان تسهیلات نرخ تسهیلات دوره بازپرداخت مبلغ قسط ماهیانه هدیه ویژه
ایکس-تریل
X-TRAIL
2017

حجم موتور:     2488 سی‌سی
حداکثر قدرت موتور: 171/ 6000 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC (تیپ ترونیک)
مصرف سوخت ترکیبی:    8/3 لیتر

نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو ویدئوی مشخصات ایکس تریل

254,000,000 77,000,000 77,000,000 100,000,000 5 ماهه بدون سود 20,000,000

gift box 50بیمه بدنه رایگان

+

ضیافت مجلل برای 5 نفر

67,000,000 67,000,000 120,000,000 12 ماهه با نرخ 15% 10,830,000
فروش نقدی (تحویل 5 روز) - جوک
اسپرت - SPORT
تیپ اسپرت
SPORT
مدل 2017
مشخصات

حجم موتور: ۱۶۱۸ سی‌سی مجهز به توربو شارژر
حداکثر قدرت موتور:  5600/190 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC
مصرف سوخت ترکیبی:    6/5 لیتر
نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو

قیمت قطعی خودرو (تومان) 190,000,000
پرداخت در زمان ثبت نام 190,000,000
هدیه ویژه

gift box 50

بیمه بدنه رایگان

+

ضیافت مجلل برای 3 نفر

پلاتینیوم - PLATINUM
تیپ پلاتینیوم
PLATINUM
مدل 2017
مشخصات

حجم موتور:     1598 سی‌سی
حداکثر قدرت موتور:   117/ 6000 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC
مصرف سوخت ترکیبی: ۶ لیتر
نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو

قیمت قطعی خودرو (تومان) 154,000,000
پرداخت در زمان ثبت نام 154,000,000
هدیه ویژه

gift box 50

بیمه بدنه رایگان

+

ضیافت مجلل برای 3 نفر

اسکای پک - SKYPACK
تیپ اسکای پک
SKYPACK
مدل 2017
مشخصات

حجم موتور:      1598 سی‌سی
حداکثر قدرت موتور:   117/ 6000 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC
مصرف سوخت ترکیبی:    ۶ لیتر
نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو

قیمت قطعی خودرو (تومان) 142,000,000
پرداخت در زمان ثبت نام 142,000,000
هدیه ویژه

gift box 50

بیمه بدنه رایگان

+

ضیافت مجلل برای 3 نفر

فروش نقدی (تحویل 30 روز) - جوک
فروش نقدی (تحویل 5 روز)
تیپ مدل مشخصات قیمت قطعی خودرو (تومان) پرداخت در زمان ثبت نام هدیه ویژه
اسپرت
SPORT
2017

حجم موتور: ۱۶۱۸ سی‌سی مجهز به توربو شارژر
حداکثر قدرت موتور:  5600/190 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC
مصرف سوخت ترکیبی:    6/5 لیتر
نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو

190,000,000 190,000,000

gift box 50

بیمه بدنه رایگان

+

ضیافت مجلل برای 3 نفر

پلاتینیوم
PLATINUM
2017

حجم موتور:     1598 سی‌سی
حداکثر قدرت موتور:   117/ 6000 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC
مصرف سوخت ترکیبی: ۶ لیتر
نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو

154,000,000 154,000,000

gift box 50

بیمه بدنه رایگان

+

ضیافت مجلل برای 3 نفر

اسکای پک
SKYPACK
2017

حجم موتور:      1598 سی‌سی
حداکثر قدرت موتور:   117/ 6000 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC
مصرف سوخت ترکیبی:    ۶ لیتر
نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو

142,000,000 142,000,000

gift box 50

بیمه بدنه رایگان

+

ضیافت مجلل برای 3 نفر

فروش نقدی (تحویل 30 روز)
تیپ مدل مشخصات قیمت (تومان) پرداخت اول (در زمان ثبت نام) پرداخت دوم (چک با سررسید 30 روزه) هدیه ویژه
اسپرت
SPORT
2017

حجم موتور: ۱۶۱۸ سی‌سی مجهز به توربو شارژر
حداکثر قدرت موتور:  5600/190 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC
مصرف سوخت ترکیبی:    6/5 لیتر
نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو

190,000,000 95,000,000 95,000,000

gift box 50بیمه بدنه رایگان

+

ضیافت مجلل برای 3 نفر

پلاتینیوم
PLATINUM
2017

حجم موتور:     1598 سی‌سی
حداکثر قدرت موتور:   117/ 6000 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC
مصرف سوخت ترکیبی: ۶ لیتر
نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو

154,000,000 79,000,000 75,000,000

gift box 50بیمه بدنه رایگان

+

ضیافت مجلل برای 3 نفر

اسکای پک
SKYPACK
2017

حجم موتور:      1598 سی‌سی
حداکثر قدرت موتور:   117/ 6000 (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC
مصرف سوخت ترکیبی:    ۶ لیتر
نمایش تمامی مشخصات فنی خودرو

142,000,000 71,000,000 71,000,000

gift box 50بیمه بدنه رایگان

+

ضیافت مجلل برای 3 نفر