سرویس‌های دوره‌ای رایگان

شرایط سرویس‌های دوره‌ای رایگان:

مشتری گرامی، ضمن تشکر از حسن انتخاب شما،  سرویس‌های ادواری رایگان ویژه‌ی خریداران نقدی خودروی ایکس‌تریل در بازه زمانی گارانتی، صرفا شامل موارد زیر است:

  • اجرت تمامی سرویس‌های ادواری تا ۸۰ هزار کیلومتر (شامل ۹ سرویس)
  • روغن موتور: ۹ بار (تعویض رایگان مطابق با حالت نرمال جدول سرویس‌های ادواری)
  • فیلتر روغن موتور: ۹ بار (تعویض رایگان مطابق با حالت نرمال جدول سرویس‌های ادواری)
  • فیلتر هوای موتور: ۴ بار (تعویض رایگان مطابق با حالت نرمال جدول سرویس‌های ادواری)
  • فیلتر هوای اتاق : ۴ بار (تعویض رایگان مطابق با حالت نرمال جدول سرویس‌های ادواری)