سرویس‌های ادواری

سرويس‌های دوره‌ای:

1.    سرویس‌های دوره‌ای پیش‌بینی شده برای خودروهای نیسان با توجه به توصیه‌های کارخانه سازنده این خودرو بوده و انجام به موقع آنها شما را در نگهداری خودرو در وضعیت مطلوب یاری و شرایط رانندگی اطمینان‌بخشی را فراهم می‌کند. هنگام انجام این سرویس‌ها، سیستم‌ها و قسمت‌های پیش‌بینی شده خودرو مورد بررسی و بازدید قرار گرفته و برخی تعمیرات، تنظیمات و تعویض قطعات روی آن صورت می‌گیرد که عدم انجام به موقع این سرویس‌ها با توجه به خساراتی که به بار می‌آورند هزینه‌های تعمیر و نگهداری خودرو را افزایش می‌دهند. بر همین اساس ضرورت دارد که طبق جدول ارائه شده در این دفترچه نسبت به انجام سرویس‌های ادواری خودروی خود با مراجعه به یکی از نمایندگی‌های مجاز اقدام کنید.
2.    هزینه‌های اجرت، مواد و قطعات مصرفی (از قبیل: روغن، فیلتر، ضد یخ) در هر یک از سرویس‌های ادواری، توسط مشتری پرداخت می‌شود.
یادآوری: جدول سرویس‌های ادواری در دوره گارانتی به شرح زیر است (هر 5000 کیلومتر یک سرویس):

کارکرد خودرو کیلومتر (*1000) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
ماه 12 24 36